tisdag 1 februari 2011

Etnografisk fältstudie

I utbildningen ska vi i pågående kurs genomföra en etnografisk fältstudie. Grupparbetet började i kaos och alla i gruppens viljor pekade åt olika håll. Det började med tema döden som sen byttes till hantverk trots att vi skrivit ett korrekt PM till första idén... Veckan avslutades med att vi förutsättningslöst satte oss på varsin tunnelbana och började observera. Dagen före återsamling och handledning mötes våra vägar och idag hittade vi vår gemensamma skärningspunkt. Vi har hittat vårt fält och idé till metod snart har vi stämt träff med informanterna också!
Ovisshetens dimma har lättat och gruppen som tidigare gjort en fältstudie tillsammans blixtrar åter till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar