tisdag 23 februari 2010

Folkkonst

Folkkonst är en av de permanenta utställningarna på Nordiska muset. Vad innehåller begreppet folkkonst? Vad händer med definitionen om begreppet hamnar i olika sammanhang?
Nordiska museet definierar begreppet som något som är skapat av och för folk på landsbyggden - alltså skapande och formgivning utanför städernas skråväsende. 1700-1800-talen anses ha varit folkkonstens blomstringstid. Under den tiden hämtades inspirationen framför allt från kyrkorummet, där en utbildad snickare snidat altartavlan och predikstolen och en känd målare eller konstnär målat bibelberättelser i tak och på väggar. I skogen kunde formen av en pall upptäckas i en trädklyka från en nedfallen gren, då togs den tillvara på och blev en pall.
I folkkonsten visades makt genom ett rikt textillager - sänglinne, mattor, filtar, kläder - eller genom den ensamma men ståtliga och stadiga stolen. De flesta hem på landsbygden hade pallar eller väggfasta bänkar.

Finns det genus i folkkonsten?

Folkkonsten inspirerar formgivare idag, men vad är folkkonst idag? Vilka bor på landsbygden och vad för hantverk sysslar de med? Vilka föremål tillkommer i dagens folkkonst?

Vad händer om begreppet placeras utomlands (från Sverige sett)?

Några barn har i ett samarbete mellan Rinkeby bibliotek och Nordiska Museet tolkat begreppet när de fått i uppgift att hitta något folkkonst-föremål hemma. Två stycken har valt en poncho från två olika spansktalande kulturer, medan en annan har valt en trumma som kusiner i Kenya tillverkat och en fjärde har valt daddlar från irak "fast de ska man äta, det är ingen sak, men det betyder myket för min familj".

Har jag folkkonst hemma hos mig? Gör jag folkkonst? Slutar den vara folkkonst när min konstnärliga utbildning är klar? Eller är det hantverk jag sysslar med? Tredimensinella expriment kanske?
Exempel på folkkonst:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar