tisdag 17 november 2009

Veckansord 03

induktivt lärande - eleverna lär sig genom iaktagelser av verkligehten och därefter dra slutsatser om allmänna förhållanden.

deduktivt lärande - eleverna lär sig genom att logiskt härleda befintliga allmänna lagar

patroniserande - beskyddande eller gynnande

Källor: Nordstedts ordbok (1999), saob.se

1 kommentar: