måndag 9 maj 2011

Färgfobi

Under mina senaste VFU-perioder har jag mötts av elever som inte vill använda färg för då kan de bli kladdiga. Vad gör jag som lärare då? En elev bad om att få gå och hämta desinfektionsmedel till sina händer. Jag föreslog att hen skulle ha med sig handskar... Jag har tyckt mig se två linjer: vissa tycker kladd är obehagligt på riktigt men vissa verkar använda det som medel för att de tycker bild är tråkigt och onödigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar